E-mail: info@sandra-mars.com       Tel.št.: 070/697-399

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

S spletno stranjo in spletno trgovino www.sandra-mars.com upravlja 4 Elle, izobraževanje za osebnostni razvoj, Sandra Korenika Marsetič s.p., Vegova ulica 8, 6000 Koper (v nadaljevanju tudi: ponudnik).  Prosimo, da si pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja še pred uporabo spletne strani in spletne trgovine. V kolikor boste nadaljevali z uporabo spletne strani in spletne  trgovine www.sandra-mars.com se šteje, da ste s pogoji poslovanja seznanjeni in se z njimi strinjate.

Podatki ponudnika

Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p.
Naslov: Vegova ulica 8, 6000 Koper
Transakcijski račun: IBAN SI56 6100 0002 7685 505, odprt pri DH
Matična številka: 9249788000
DŠ: 27789012
Zavezanec za DDV: NE
E-pošta: info@sandra-mars.com

Podjetje je vpisano pri Ajpesu v Kopru dne 1.11.2022

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za vse storitve in izdelke, ki jih nudi 4 Elle, izobraževanje za osebnostni razvoj, Sandra Korenika Marsetič s.p., (v nadaljevanju:ponudnik), oziroma pri vseh pravnih odnosih med ponudnikom in naročnikom (t.j. podjetje, fizična oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, organizacija) razen v primerih, kadar da ponudnik v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi pri vseh pravnih in drugih odnosih med ponudnikom in obiskovalcem spletnega mesta www.sandra-mars.com (v nadaljevanju: spletno mesto) in podstrani pod domeno spletnega mesta. Vse storitve, ki so navedene na spletnem mestu, opravlja ponudnik. Spletno mesto je v lasti in upravljanja ponudnika in je sestavljeno iz več spletnih strani. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta ne določajo drugače. Uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh splošnih pogojev.

V primeru komunikacije po e-pošti ponudnika info@sandra-mars.com, po telefonu  ponudnika 070/697-399 oz. preko uradnih socialnih omrežjih ponudnika, se šteje, da je naročnik prebral pričujoče splošne pogoje ter, da se z njimi v celoti strinja.

Ponudnik si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Spletna mesto www.sandra-mars.com (v nadaljevanju: spletno mesto) je spletna stran in spletna trgovina namenjena predstavitvi in prodaji storitev in izdelkov uporabniku.

Kupca oz. uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila oziroma rezervacije termina.  Uporabnik je opozorjen na splošne pogoje poslovanja katere mora potrditi in se z njimi strinjati še pred oddajo naročila oziroma rezervacijo termina. Splošni pogoji so sestavni in neločljivi del kupoprodajne pogodbe.

Storitve ponudnika:

Ponudnik se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravilo kakovostno ter v dogovorjenem roku.

Ponudnik lahko kot naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala ponudniku ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

Ponudnik ne jamči za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov in informacij na spletnem mestu, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti pri kateri koli opravljeni storitvi.

Nasveti, ki jih uporabniki prejmejo na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v plačljivih ali brezplačnih informacijskih proizvodih in vsebinah, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, se ne zanašajo v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami. Nasveti so zgolj osebna mnenja in so za biti obravnavana kot taka. Storitve niso zdravstvene oblike in v nobenem primeru ne izključujejo posveta z zdravstvenim strokovnjakom ali specialistom. V primeru zdravstvenih težav se posvetujte z vašim osebnim zdravnikom.

Z investicijo v kateri koli informacijski proizvod, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo ponudnika se naročnik zavezuje, da bo v opredeljenih rokih opravil dogovorjeno oziroma poravnal vse finančne in druge obveznosti, zato da bo sodelovanje potekalo v skladu s pogodbenimi določili.

V primeru dvoma v plačilno sposobnost naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih naročnikov ter v drugih primerih, ko ponudnik meni, da je to potrebno, ima ponudnik pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej, oziroma v skladu z določili pogodbe.

Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi ponudnika se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji oziroma določili pogodbe, oziroma pogoji na drugih straneh spletnega mesta. Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov ponudnika niso predmet pogajanja.

Zaradi zagotavljanja kakovosti storitve in v najvišje dobro naročnika, so kljub okvirnemu orisu, tretmaji in svetovanja, ki jih ponudnik ponuja, vedno individualno prilagojeni potrebi vsake stranke. Zaradi tega si ponudnik pridržuje pravico spreminjanja poteka individualne ure in metode dela v njej.

Pri delavnicah, spletnih dogodkih ali dogodkih v živo, si prav tako ponudnik, zaradi potreb skupine pridržuje pravico, da tematike dopolne, spremeni  oz. prilagodi z namenom, da skupini zagotovi tisto podporo in informacije, katere oceni so njej najpotrebnejše. 

Za izbiro storitev, ki jih ponudnik ponuja, je odgovoren naročnik sam kajti se na njih naroči svobodno in samostojno, ker meni, da bi mu slednje lahko koristile. Ponudnik ni odgovoren za to če je naročnik z njimi nezadovoljen saj jih ponudnik vedno opravi po najboljši zmožnosti. Opravljene storitve je potrebno plačati. 

V kolikor bodo priporočila NIJZ določala drugače oz. prepovedala druženja v živo, se bodo morebitna srečanja v živo izvajala na daljavo. V kolikor se bodo predpisi spremenili, se ponudnik zavezuje, da jih bo upošteval in spoštoval v času in na način, ki bo v dani situaciji aktualen in veljaven.

Vse storitve se izvajajo skladno s priporočili NIJZ in pnudnik spoštuje tista določila, ki so v danem trenutku v veljavi.

V pogodbi dogovorjena gradiva in drugi podatki ter informacije se naročniku dostavijo v enem izvodu, prek elektronske pošte, na nosilcu podatkov (CD, USB ključ), ali kot izpisan dokument in je namenjen izključno naročniku. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo ponudnik napisano gradivo dostavil naročniku prek elektronske pošte po prejemu plačila.

Naročnik lahko prekliče naročilo pisno ali preko elektronske pošte v roku, ki je določen v pogodbi med naročnikom in ponudnikom. V kolikor je bilo naročilo že izvršeno, program ali tečaj že dostavljen naročniku, naročila ni mogoče več priklicati saj je bilo že izvedeno. V tem primeru vračilo denarja kupnine ni mogoče.

Dogovorjeni roki izvedbe storitev se lahko spremenijo v primeru višje sile ali drugih nepredvidenih dogodkov.

Ponudnik v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in naročnikov, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj je za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi naročniku taka implementacija koristila, odgovoren naročnik sam.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu še pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe zagotovil informacije o identiteti podjetja (ime in sedež, matična in davčna števila, podatek o tem ali je zavezanec za DDV, transakcijski račun), kontaktne podatke, bistvene značilnosti blaga, pogoje dostave, rok dobave, končno ceno Blaga ali storitev kjer je razviden DDV oz. je izrecno navedeno, da ta ni zaračunan na podlagi 94člena ZDDV-1, morebiten strošek dostave, pravica in pogoji za odstop od pogodbe v skladu s 43.č ZVPot in kdaj te pravice nima.

Cene in stroški dostave

Vse cene objavljene na spletni strani so maloprodajne cene v evrih (€) in ne vsebujejo DDV na podlagi prvega odstavka 94člena ZDDV-1. Vse cene, ki so prikazane v spletni trgovini ob artiklih, so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov poštnine, ki se obračunajo dodatno pred samo oddajo naročila. V primeru osebnega prevzema v Kopru, se stroški poštnine ne zaračunajo. Način dostave se izbere pred oddajo naročila.

Strošek dostave je jasno naveden in z njim je kupec seznanjen v povzetku naročila še pred potrditvijo oddaje naročila.
Morebiten strošek dostave je del končne cene celotnega naročila in ga kupec poravna skupaj z zneskom naročila.

Morebiten strošek dostave se izračuna avtomatično ob naročilu blaga in se izpiše še preden kupec dokončno odda in potrdi naročilo. Strošek dostave je odvisen od tega ali je blago dostavljeno na naveden naslov preko dostavne službe ali je predmet osebnega prevzema. V tem primeru je strošek dostave brezplačen.

Veljavne cene so tiste cene, ki so veljale ob oddaji naročila ali rezervacije termina v primeru nakupa storitve. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spremenijo brez posebnega predhodnega obvestila.

Akcijske cene

Morebitne akcijske cene so posebej označene in veljajo za čas trajanja akcije, ki je tudi naveden. Določene ugodnosti so obračunane na podlagi kartice zvestobe oziroma v sklopu nakupa promocijskega paketa.

Popustne kode:

Koda za popust prinaša različne ugodnosti; od različnih darilc, do popustov v odstotkih ali fiksnih zneskih oziroma brezplačne poštnine. Slednja je vedno časovno omejena in aktivna le za čas trajanja njene veljavnosti zato jo je potrebno izkoristiti v danem roku sicer je neveljavna.

Kode za popust se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za izdelke v akciji, razen v kolikor je izrecno navedeno drugače. Koda za popust je lahko zneskovno omejena, ali omejena glede na število nakupov.

Popustne kode ni možno menjati za gotovino. Kupec jih prejme v oglasih, naslovni strani oglasnega sporočila, na elektronski naslov v sklopu e-obveščanja ali na socialnih omrežjih oziroma drugih medijih.

Kupec vpiše kodo za popust med postopkom naročanja v prostor temu namenjenem in jo s klikom na gumb »UPORABI« tudi potrdi. Potrditev kode je pogoj, da se popust obračuna.  Vrednost kode za popust se avtomatsko odšteje od cene naročila, popust se ločeno tudi prikaže. Kupec poravna le preostali znesek, ki je izrecno in jasno naveden.  Kupec je dolžan preveriti ali je bil znesek popusta na podlagi kupona, dejansko odbit kar pomen, da je bila koda pravilno uporabljena.

Načini plačila

Ponudnik kupcu omogoča naslednje načine plačila:

Plačilo po predračunu: na poslovni račun ponudnika:
4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p., Vegova ulica 8, 6000 Koper, IBAN SI56 6100 0002 7685 505, odprt pri DH.

Kupec po oddanem naročilu prejme predračun po e-pošti kjer so navedeni tudi podatki za plačilo, rok plačila in znesek. Pravočasno plačilo predračuna je bistvena sestavina pogodbe. V kolikor do poteka roka za plačilo, predračun ni plačan se šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu in ponudnik v tem primeru ne jamči rezervacije za naročene izdelke ter je prost vseh obveznosti iz naslova tega konkretnega naročila.

**Naročilo gre v postopek obdelave (vključno z odpremo) šele po prejemu celotnega plačila po predračunu. V primeru dogovora osebnega prevzema gre naročilo v obdelavo šele po predhodnem plačilu naročila po predračunu.

Po potrditvi naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo ponudnika.

Izdaja računa

Kupec znesek celotnega naročila plača ponudniku 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p.

Kupec izdan e-račun prejme na elektronski naslov, ki ga je oddal v postopku naročila ali rezervacije termina, in sicer po tem, ko je kupoprodajna pogodba sklenjena oziroma potem, ko je storitev opravljena.

Ponudnik posluje na območju Republike Slovenije, izdelke pa pošilja na območje Republike Slovenije in v tujino, zlasti na območje držav članic EU. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter obvestilo kupcu o pravici do odstopa od pogodbe.

DDV ni obračunan na podlagi 94. člena ZDDV-1.

Dostava naročila

Dostava na območju Republike Slovenije

Ob naročilu izdelka v spletni trgovini lahko kupec izbere eno izmed naslednjih možnosti dostave:

Dostava na željen naslov kupca, ki jo zagotavlja ponudnik preko dostavne službe. Ponudnik sam določi, s katero dostavno službo bo poslal paket in si pridržuje pravico izbrati dostavno službo, ki mu bo omogočila učinkovitejše dostavo. Izbira dostavne službe s strani kupca ni možna.

O višini stroškov dostave je kupec seznanjen v povzetku naročila saj je le ta ločeno prikazan, še pred potrditvijo oddaje naročila. Stroški dostave so zaračunani in navedeni tako na naročilu, na predračunu kot tudi na računu za izdano blago in jih kupec poravna skupaj z zneskom naročila razen v primeru brezplačne dostave na podlagi promocijske akcije oziroma osebnega prevzema.

Strošek dostave se izračuna avtomatično ob naročilu blaga in se izpiše ob zaključku naročila, še preden kupec odda in potrdi naročilo. Strošek dostave je del končne cene celotnega naročila in ga kupec plača skupaj z zneskom za blago razen če je opravičen do brezplačne dostave kar je tudi predhodno razvidno.  Strošek dostave se lahko spreminja skladno z vsakokrat veljavnim cenikom dostavne službe ampak se slednji ne more spreminjati po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ki se zgodi ob oddaji naročila.

Osebni prevzem je mogoč v Kopru po predhodnem prejetem plačilu in dogovoru.

Strošek dostave za naročila odposlana v Slovenijo znaša 3,50 €.

Dostava v tujino

Dostava je možna za večino evropskih držav, zlasti v države članice EU. Za vse
Za informacije o dostavi v tujino in stroških dostave, nas kontaktirajte na e-mail: info@sandra-mars.com

Strošek dostave je odvisen od države v katero se dostavlja, od dimenzij, velikosti in teže pošiljke ter vključuje stroške dostave, priprave in pakiranja. Strošek dostave se lahko spreminja skladno z vsakokrat veljavnim cenikom dostavne službe ampak se slednji ne more spreminjati po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ki se zgodi ob oddaji naročila.

Mednarodni dobavni rok za artikle, ki so na zalogi pri ponudniku je praviloma 2-10 delovnih dni od dneva prejetega plačila. V kolikor se pojavi zamuda pri pošiljanju, do katere pride zaradi dostavne službe, ponudnik ne prevzema odgovornosti.

Zaloga in dobavljivost blaga

Podatki o dobavljivosti in informacije o zalogi izdelkov so prikazani v opisu vsakega artikla. Naročeni izdelki se odpošljejo v predvidenem roku 3 – 5 dni od prejema plačila oziroma v roku dogovorjenem po telefonskem pogovoru v primeru osebnega prevzema.

V primeru, da se rok dostave podaljša, ponudnik kupca obvesti še pred oddajo naročila.

Ponudnik ne odgovarja za morebitno podaljšanje dobavnega roka ali za nezmožnost dobave do katerih pride iz razlogov tretjih oseb na katere ponudnik nima vpliva in katere ne more predvideti ali preprečiti; v primeru višje sile, stavke, zaprtja državnih meja in posledičnih omejitev oz. drugih ovir, ki onemogočajo dobavo in dostavo naročenih artiklov, ki niso odvisni od ponudnikove volje.

Postopek oddaje naročila blaga

Spletno naročanje poteka preko interneta in je mogoče 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini. Naročanje poteka v slovenskem jeziku saj je spletna stran objavljena v slovenskem jeziku. Naročanje v spletni trgovini je popolnoma varno in dokaj enostavno.

Nakupa v spletni trgovini www.sandra-mars.com kupec izvede v nekaj enostavnih korakih, kjer izbere izdelek oz. izdelke, jih doda v košarico, vpiše svoje podatke za račun in dostavo, izbere način dostave in plačila ter potrdi naročilo. Izbrano blago mu nato, v najkrajšem možnem času, ponudnik dostavi na izbrani naslov.

Kupec dokler ne potrdi in odda naročila, po želji izdelke dodaja ali odvzema v svoji »KOŠARICI« kjer je vedno razvidna njena vsebina in skupni znesek naročila (brez cene dostave in morebitnih drugih stroškov, povezanih z načinom plačila). Vsebino košarice lahko kupec spreminja dokler ne odda naročila.

V prostoru temu namenjenemu, v kolikor jo ima, kupec vpiše kodo kupona in si na takšen način zagotovi akcijski popust. Kodo je potrebno potrditi, da pravilno odšteje popust in to tudi preveriti pred oddajo naročila.

Pred zaključkom naročila lahko kupec po potrebi vnese morebitne spremembe naročila ali popravi napake pri vnosu, in sicer na način, da se vrne na podrobnosti oz. vsebino svoje košarice.

Postopek nakupa je v celoti voden s sprotnimi navodili. Pred oddajo naročila kupec preveri količino izdelkov v košarici, njegove osebne podatke, podatke za dostavo in izberete še način plačila in način dostave.

Še preden kupec lahko odda naročilo, je izrecno opozorjen, da je naročilo povezano z obveznostjo plačila in mora potrditi, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja ter, da se strinja z njimi.

Nato kupec zaključi nakup s klikom na gumb »ODDAJ NAROČILO«.

Kupcu je skozi celoten proces oddaje naročila, vse do koraka »ODDAJ NAROČILO« omogočen pregled nad naročilom, prepoznavanje in poprava morebitnih napak.

Naročilo preko telefona ali e-pošte ni mogoče razen v primeru drugačnega dogovora.

Po oddaji naročila kupec prejme potrditev po elektronski pošti, da je ponudnik prejel njegovo naročilo in povzetek le tega. S tem se kupoprodajna pogodba šteje za sklenjeno.

Prijavljenemu oz. registriranemu uporabniku so na spletni strani www.sandra-mars.com, v tako imenovanem »uporabniškem profilu« ves čas dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

O morebitni spremembi naročila oz. o morebitnem preklicu naročila, pravočasno torej pred odpremo naročila, ponudnika obvestiti o spremembi/preklicu na naslov info@ sandra-mars.com

Ponudnik lahko pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko ali mu napiše sporočilo na kontaktni e-naslov z namenom zagotavljanja točnosti dobave oz. z namenom preverjanja posredovanih podatkov v naročilu.

Kupoprodajna pogodba za naup izdelka

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena vsakokrat v trenutku, ko kupec pritisne na gumb »ODDAJ NAROČILO« in s tem odda in zaključi njegovo naročilo. Istočasno in avtomatično, kupec prejme potrditev naročila in povzetek le tega po elektronski pošti. S tem se kupoprodajna pogodba šteje za sklenjeno. Navedeni dokument predstavlja potrdilo o sklenjeni kupoprodajni pogodbi in se lahko shrani ali pa natisne.

Kupoprodajna pogodba oziroma oddano naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (prijavljen uporabnik).

Kupec lahko kopijo naročila pridobi na podlagi zahteve na elektronski naslov info@sandra-mars.com. V tem primeru ponudnik pošlje kopijo pogodbe na elektronski naslov, ki je bil podan v času nakupa. Pogodba se hrani za čas, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z zakonodajo oz. računovodskimi standardi. Pogodbe se na strani www.sandra-mars.com sklepajo zgolj v slovenskem jeziku.

Varnost nakupa

Ponudnik uporablja SSL certifikat, ki ga izda za to pooblaščena organizacija in je najbolj ustrezno tehnološko sredstvo za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Zagotavlja vam 100% zaščito.

SSL je varnostni certifikat, ki šifrira vse podatke, ki se prenesejo med strežnikom oziroma spletno stranjo ter obiskovalcem in tako zagotavlja varnost pretoka spletnih podatkov, z uporabo enkripcije. Zato v primeru, da podatke na poti prestreže spletni napadalec, temu le-ti ne koristijo, saj jih ne more dešifrirati. Posledično je varnost uporabe spletnega mesta, ki uporablja SSL certifikat na mnogo višjem nivoju. Spletno mesto, ki varnostni certifikat uporablja, spoznate po naslovni vrstici, ki se namesto s klasičnim HTTP prične z varnim HTTPS.

Poškodovane pošiljke

Če kupec ob prevzemu pošiljke s strani dostavne službe opazi, da je pošiljka ali fizično poškodovana, da v pošiljki manjka vsebina, da je le ta uničena ali v kolikor pošiljka kaže znake odprtja, mora o tem nemudoma in sicer najbolje že takoj ob samem prevzemu ali pa najkasneje pa v roku 3 dni od dostave, obvestiti tako ponudnika kot dostavno službo. Kupec je nato dolžan izpolniti morebitne zahtevane obrazce in predložiti zahtevane dokaze (fotografije, opis pritožbe,..),  ki so nujno potrebni za obravnavo reklamacije oz. pritožbe s strani dostavne službe. E-mail za tovrstne reklamacije je info@sandra-mars.com.

Pravica kupca do odstopa od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec oz. potrošnik pravico, da v 14 dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana do poteka zgoraj navedenega 14-dnevnega roka. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja ponudnik. Kupec obvesti ponudnika o namenu odstopa od pogodbe po elektronski pošti na info@sandra-mars.com Ponudnik kupcu v čimkrajšem možnem času potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe. Rok za odstop od pogodbe pri dobavi blaga začne teči od dneva, ko kupec prevzame blago.

Vračilo blaga

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po tem, ko je ponudniku poslal obvestilo, da odstopa od pogodbe, razen če ponudnik kupcu ponudi, da sam prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje še pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec lahko vrne blago ponudniku: po pošti ali preko druge dostavne službe na naslov: Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p.,Vegova ulica 8, 6000 Koper. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.

Vračilo kupnine

Če kupec odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga.

Pogoji pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe

Kupec mora ponudniku blago vrniti nepoškodovano, nerabljeno in v nespremenjeni količini. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja (narave, lastnosti, delovanja izdelka) in kot je to običajno v prodajalnah. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vrniti vse kose kompleta. Vračilo posameznih kosov kompleta ni dovoljeno. Kupec do izročitve blaga ponudniku ali osebi, ki jo pooblasti ponudnik, sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde. Zaželeno je, da kupec k blagu priloži kopijo računa za hitrejši in lažji postopek vračila kupnine.

Odstop od pogodbe in možnost vračila, poleg ostalih primerov, ki so izrecno našteti v Zakonu o varstvu potrošnikov, ne velja za: avdio in video nosilce, če je kupec odprl varnostni pečat, za izdelke, narejene po naročilu (personalizirani izdelki kot npr. zvezdne zapestnice s kristali ipd.) oz. za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo povezano z drugimi predmeti. Odstop od pogodbe in možnost vračila denarja ni mogoča  v primeru, da je bila storitev energijske terapije ali svetovanja opravljena in v primeru nakupa spletnega programa v kolikor je bil dostop do e-gradiva že odklenjen oziroma je bilo le to poslano naročniku na e-mail.

Odgovornosti kupca

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih (8) dneh od prejema. Kasnejših reklamacij v zvezi s podatki na računu prodajalec ne upošteva. Prodajalec ni odgovoren za pristojbine povezane s spreminjajočimi se menjalnimi tečaji, za transakcije v tuji valuti, za pristojbine s strani kupčeve banke, druge stroške, ki jih kupcu zaračuna izdajatelj kartice.

Varovanje osebnih podatkov

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.). Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja.
Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom. Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Ponudnik za varstvo poskrbi z različnimi ukrepi in informacijski mehanizmi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne strani in varnost prenosa podatkov na njej.

Ponudnik ima na podlagi pisnega dovoljenja pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Ponudnik vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

Z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani www.sandra-mars.com soglašate, da lahko podjetje Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki ste jih ponudniku prostovoljno posredovali) uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik.

Kot kupec morate soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte izrecno podati tudi ob registraciji in/ali oddaji naročila na spletni strani z označitvijo »Prijavite se na e-novice«. V nasprotnem primeru neposrednega trženja prek elektronske pošte kupec ne bo deležen s tem pa tudi ne bo predhodno primerno obveščen o spletnih akcijah ponudnika.

Preklic soglasja:
O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte boste v vsakem elektronskem sporočilu ustrezno obveščeni.
V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.
V podjetju Ime: Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) svoje kupce obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah.
Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-mail: info@sandra-mars.com
Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa pogodbenim obdelovalcem kateri vaše zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

  • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja,
  • vzdrževalci IT sistemov,
  • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil,
  • ponudniki plačilnih sistemov,

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov. Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države.
Osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.
Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati. V kolikor nam ne posredujete vašega naslova za dostavo, dostave ne bo mogoče izvršiti.
V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice. Te vključujejo pravico do seznanitve, dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe. Vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lhko kupec naslovi v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na info@sandra-mars.com. Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov. Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na: info@sandra-mars.com.

Piškotki

To obvestilo je podano v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih na uporabnikovem računalniku, pametnem telefonu ali drugi napravi.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna mesta ustvarijo med obiskom in se ob obisku spletne strani prenesejo na uporabnikov računalnik, pametni telefon ali drugo napravo ter se uporabljajo v brskalniku. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznejših, hitrejših in enostavnejših spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile možne brez piškotkov. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni uporabnikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in uporabniku prijazno. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko po želji omeji ali onemogoči shranjevanje piškotkov. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Z izbrisom ali blokiranjem piškotkov spletna stran ne bo delovala pravilno ali enako učinkovito. Če uporabnik izbriše vse piškotke, njegove preference ne bodo shranjene in obvestilo o piškotkih bo prejel vsakič, ko bo obiskal to spletno stran. Večina modernih spletnih brskalnikov uporabniku nudi omogoča, da si ogleda vse naložene piškotke in mu dovoli, da izbriše vse ali posamične piškotke, ter mu omogoča, da blokira ali dovoli piškotke za vse spletne strani ali posamično izbrane spletne strani. Informacije o piškotkih se v spletnih brskalnikih običajno nahajajo v razdelku »pomoč«. 

Mladoletne osebe

Ponudnik močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke in oskrbovance varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne.

Komunikacija

Trgovina www.sandra-mars.com bo z uporabnikom stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEPT in ZEKom-1. Oglasna elektronska sporočila ponudnika bodo nedvoumno označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno razviden, za vse promocije in druge tržne tehnike bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih.
Uporabnik se lahko naroči na prejemanje e-novic in je tako deležen posebnih promocij, obveščen o vseh novosti ter  se od njihovega prejemanja tudi na enostaven način lahko kadarkoli odjavi.

Avtorske pravice

Spletna trgovina www.sandra-mas.com in vse vsebine, objavljene na spletni strani ter v spletni trgovini so last in avtorsko delo podjetja Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. Prepovedana je uporaba in/ali kopiranje teh vsebin brez pisnega soglasja podjetja Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. ali prvotnega imetnika avtorskih pravic.

Omejitev odgovornosti

Podjetje Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njeni spletni strani. Prav tako se s skrbnostjo dobrega gospodarja trudi temeljito pregledati vsako naročilo in ga tudi izpolniti v celoti in popolno. Še vseeno pa lahko pride do situacij, ki lahko vplivajo na izpolnitev obveznosti prodajalca, na katere pa prodajalec nima vpliva, jih ne more predvideti, niti preprečiti ter za katere posledično ni in ne more biti odgovoren. V slednjem primeru bo ponudnik kupcu nemudoma, najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni od odstopa od pogodbe vrnil vsa morebitna že prejeta plačila.

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest ponudnik ne nadzoruje, prav tako ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi če je določen proizvod ali storitev, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti ponudnika, na spletnem mestu priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost ponudnika.

Pogoj za uporabo spletnega mesta je zaveza obiskovalca spletnega mesta in podstrani spletnega mesta, da ga ne bo uporabljal v namene, ki so v teh splošnih pogojih ali v veljavni zakonodaji navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi se lahko spletno mesto kakor koli (p)oškodovalo. Ob tem ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov, besedil, multimedijskih gradiv ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno pisno dovoljen s strani ponudnika.

Obiskovalec spletnega mesta mora pri izpolnjevanju obrazcev in objavljanju komentarjev na spletnem mestu spoštovati pravila spoštljivega izražanja in strpnega dialoga. V primeru neprimernega izražanja, poskusa ali izvedbe (p)oškodovanja spletnega mesta ima ponudnik obiskovalcu pravico onemogočiti nadaljnje sodelovanje, uporabo ali obisk spletnega mesta, ali drugih z njim povezanih storitev.

Pošiljanje promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno. Ponudnik si pridržuje pravico, da iz zbirke podatkov o elektronskih naslovih, ki jih vodi podjetje, brez predhodnega opozorila odstrani obiskovalce/uporabnike, ki kršijo splošne pogoje.

Spletno mesto je vzpostavljeno z namenom predstavitve in prodaje storitev ali izdelkov ponudnika. Vsebine spletnega mesta so informativne. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za točnost, celovitost in ažurnost objavljenih podatkov, ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnega mesta brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Ne ponudnik ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo tega spletnega mesta in/ali informacij, ki jih to spletno mesto vsebuje, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na tem spletnem mestu, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so”, brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ponudnik ni odgovoren za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.

Vse informacije na spletnem mestu so predmet avtorske ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene ob pisnem soglasju pondnika, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Slike

Ponudnik si prizadeva zagotoviti čimbolj ustrezne slike za vse izdelke na spletni strani in si po svojih najboljših močeh prizadeva, da ni estetskih razlik med njegvo sliko in dejanskim izgledom izdelka v živo. Barvni odtenki na sliki lahko malce odstopajo kar ne predstavlja stvarne napake izdelka, ker ne vpliva na njegovo specifiko. Fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov (predvsem glede barvnega odstopanja) ali storitve (predvsem izvajanja le te). Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine (tekstovnega ali slikovnega materiala). Slike so last ponudnika Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. in vsako neavtorizirano razmnožeanje ali uporaba brez predhodnega soglasja je prepovedana.

Reševanje sporov in pritožbe

Ponudnik si po najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.  Ponudnik se bo trudil vsako pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval relevantno zakonodajo predvsem Zakon o Varstvu Potrošnikov.
Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
V primeru, da ima uporabnik spletne trgovine pripombo ali pritožbo lahko to izrazi pisno na info@sandra-mars.com
Obravnava pritožbe je zaupna. Ponudnik bo v čimkrajšem možnem času oziroma v petih (5) delovnih dneh po prejemu pritožbe uporabniku potrdil, da je prejel pritožbo in mu sporočil predviden rok obravnave le te.
V kolikor dogovor ne bo mogoč, je za spore pristojno stvarno sodišče v Kopru:
Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov SRPS je na voljo potrošnikom na tej povezavi.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.
Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Pomoč, dodatna vprašanja in kontakt

Za vsa vaša vprašanja je ponudnik na voljo preko e-maila: info@sandra-mars.com

V košarici ni izdelkov.