fbpx
 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJAPogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih nudi ponudnik Mitja Marsetič s.p. (v nadaljevanju: ponudnik oz. podjetje) preko spletne strani www.sandra-mars.com oziroma pri vseh pravnih odnosih med ponudnikom in naročnikom (t.j. podjetje, fizična oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, organizacija, ki ji podjetje nudi storitve), pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga naročnik, razen v primerih, kadar da ponudnik v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi pri vseh pravnih in drugih odnosih med ponudnikom in obiskovalcem spletnega mesta www.sandra-mars.com (v nadaljevanju: spletno mesto) in podstrani pod domeno tega spletnega mesta. Vse storitve, ki so navedene na spletnem mestu, opravlja ponudnik.  Spletno mesto je v lasti in upravljanja ponudnika in je sestavljeno iz več spletnih strani. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta ne določajo drugače. 

Uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh splošnih pogojev.

V primeru komunikacije po e-pošti ponudnika na info@sandra-mars.com ali po telefonu  ali preko vseh povezanih socialnih omrežij in aplikacij, se šteje, da je naročnik prebral pričujoče splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

Ponudnik si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje  Mitja Marsetič s.p., je upravljalec in lastnik spletnega mesta www.sandra-mars.com in na njej objavljenih uradnih socialnih omrežjih, in se v celoti zavezuje, da bo varoval vašo zasebnost. Vsi osebni podatki uporabnika spletne strani so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim tretjim osebam.

Ponudnik zbrane osebne podatke varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR), zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja podjetje Mitja Marsetič s.p. (ponudnik).

Podatki o ponudniku/upravljavcu:

Mitja Marsetič s.p.
Vegova ulica 8
6000 Koper
Matična številka: 8565953000
D.Š: SI 44153007
Telefon: 070/ 697 399
E-pošta: info@sandra-mars.com

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila  (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.
Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo do preklica te privolitve z vaše strani.
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.


Način in pogoji komunikacije

Obiskovalec spletnega mesta mora pri izpolnjevanju obrazcev in objavljanju komentarjev na spletnem mestu spoštovati pravila spoštljivega izražanja in strpnega dialoga. V primeru neprimernega izražanja, poskusa ali izvedbe (p)oškodovanja spletnega mesta ima ponudnik/podjetje obiskovalcu pravico onemogočiti nadaljnje sodelovanje, uporabo ali obisk spletnega mesta, ali drugih z njim povezanih storitev.

Pošiljanje promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno. Ponudnik si pridržuje pravico, da iz zbirke podatkov o elektronskih naslovih, ki jih vodi podjetje, brez predhodnega opozorila odstrani obiskovalce/uporabnike, ki kršijo splošne pogoje.


Namen spletnega mesta www.sandra-mars.com in na domeno vezanih strani

Spletno mesto je vzpostavljeno z namenom predstavitve storitev v okviru ponudnika. Vsebine spletnega mesta so informativne. Storitve lahko ponudnik spremeni, dopolni ali odstrani na podlagi trenutnega poslovnega plana podjetja. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za točnost, celovitost in ažurnost objavljenih podatkov, ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnega mesta brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Ne ponudnik ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo tega spletnega mesta in/ali informacij, ki jih to spletno mesto vsebuje, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na tem spletnem mestu, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so”, brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ponudnik ni odgovoren za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.

Upoštevanje predanih nasvetov in morebitna  izvedba vaj, ki so del vsebin na tem spletnem mestu in na straneh s tem spletnem mestu povezanih, je popolnoma prostovoljno.  Predani nasveti so zgolj nasveti in so za biti obravnavani kot taki.  Informacije so univerzalne, primerne za vsakogar in niso individualno zasnovane ali personalizirane (razen na individualnih svetovanjih), zato morajo biti obravnavane kot take. Vsakdo je odgovoren zase do morebitnih svojih omejitev, ki bi lahko poslabšale njihovo zdravstveno stanje. Vsakdo je odgovoren zase in za odločitve, ki jih prostovoljno sprejema. Vsa vsebina, nasveti, vaje in rituali niso zdravstvene narave  in v nobenem primeru ne nadomeščajo posveta z ustreznim specialistom zdravstvene stroke. O svojih boleznih in drugih zdravstvenih težavah se posvetujte z osebnim zdravnikom in sledite njegovim navodilom o poteku vašega zdravljenja. Ponudnik in avtorica, ki za ponudnika deluje, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za zdravstveno stanje posameznika.


Vse pravice pridržane

Vse informacije na spletnem mestu www.sandra-mars.com so predmet avtorske ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene ob pisnem soglasju ponudnika, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi če je določen proizvod ali storitev, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.

Pogoj za uporabo spletnega mesta je zaveza obiskovalca spletnega mesta in podstrani spletnega mesta, da ga ne bo uporabljal v namene, ki so v teh splošnih pogojih ali v veljavni zakonodaji navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi se lahko spletno mesto kakor koli (p)oškodovalo. Ob tem ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov, besedil, multimedijskih gradiv ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno pisno dovoljen s strani podjetja Mitja Marsetič s.p.

Pogoji sodelovanja


Ponudnik Mitja Marsetič s.p.  se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravilo kakovostno ter v dogovorjenem roku.

Ponudnik lahko kot naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala naročniku ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani. Pogodba med naročnikom in ponudnikom je sklenjena, veljavna in izvršljiva, ko jo podpišeta obe stranki.

Ponudnik ne jamči za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov in informacij na spletnem mestu, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti pri kateri koli opravljeni storitvi.

Na nasvete, ki jih uporabniki prejmejo na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, naj se ne zanašajo v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami.

Z investicijo v kateri koli informacijski proizvod, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo ponudnika se naročnik zavezuje, da bo v opredeljenih rokih opravil dogovorjeno oziroma poravnal vse finančne in druge obveznosti, zato da bo sodelovanje potekalo v skladu s pogodbenimi določili.

V primeru dvoma v plačilno sposobnost naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih naročnikov ter v drugih primerih, ko ponudnik meni, da je to potrebno, ima ponudnik pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej, oziroma v skladu z določili pogodbe.

Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi ponudnika se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji oziroma določili pogodbe, oziroma pogoji na drugih straneh spletnega mesta. Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov ponudnika niso predmet pogajanja.

V pogodbi dogovorjena gradiva in drugi podatki ter informacije se naročniku dostavijo v enem izvodu, prek elektronske pošte, na nosilcu podatkov (CD, USB ključ), ali kot izpisan dokument in je namenjen izključno naročniku. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo ponudnik napisano gradivo dostavilo naročniku prek elektronske pošte.

Ponudnik ima na podlagi pisnega dovoljenja pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Ponudnik vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

Naročnik lahko prekliče naročilo pisno ali preko elektronske pošte v roku, ki je določen v pogodbi med naročnikom in podjetjem.

Dogovorjeni roki izvedbe storitev se lahko spremenijo v primeru višje sile ali drugih nepredvidenih dogodkov.

Ponudnik v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in naročnikov, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj je za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi naročniku taka implementacija koristila, odgovoren naročnik sam.

Cene storitev in popusti

Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z naročnikom.

Ponudnik lahko ponudi popust na določeno storitev. Popusti se določijo v pogodbi o izvedbi storitve.

Investicija v katerikoli informacijski proizvod, program in svetovalni paket je zavezujoča in ni vračljiva.

Cene vsebujejo 22% DDV. Podjetje izstavlja e-račune, ki so poslani na e-mail.
Cene lahko ponudnik poljubno spreminja glede na spremenjeno politiko poslovanja.

Merodajno pravo

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.


Uporaba piškotkov

Večino strani na naši spletni strani lahko obiščete, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer vaše ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa nekatere informacije pridobimo samodejno z uporabo piškotkov in standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov nam omogoča, da prepoznamo vaš IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate, in vašo splošno aktivnost na spletu. Spletna stran www.sandra-mars.com  (e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije za optimizacijo storitev itd.) uporablja piškotke. S piškotki vas osebno ne identificiramo. Uporabljamo jih samo za boljše delovanje spletišča.
Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da spletno mesto www.sandra-mars.com nastavi piškotke na vaši napravi.

Piškotki so manjše besedilne datoteke, običajno iz črk in številk, katere obiskano spletno mesto shrani v napravo (računalnik, mobilnik, tablica itd.) z namenom prepoznavanja teh naprav.

Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku www.sandra-mars.com spletne strani bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Interakcija med uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je uporabniku ob ponovnem obisku prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je tako bolj učinkovito in prijetno. Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev vašega spletnega brskalnika.